Întregul conţinut al acestui site este proprietatea companiei Feva International. Dreptul de autor, mărcile înregistrate şi alte drepturi de proprietate intelectuală protejează conţinutul site-ului.

Conţinutul interfeva.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, publicat, afişat, transmis sau înregistrat sub nici o formă şi folosind orice tip de mijloace, inclusiv fotocopierea sau înregistrarea electronică sau mecanică, dar nelimitându-se la acestea, şi nu poate fi folosit pentru a crea materiale derivate din acesta fără acordul prealabil, în scris, al Feva International.

Conform legilor române, încălcarea acestor condiţii reprezintă o infracţiune. Feva International şi orice alt nume de produs sau serviciu aflat în conexiune cu Feva International sunt mărci ale acesteia. Feva International nu poate avea nici un control şi nu îsi asumă nici o responsabilitate privind conţinutul oricăror altor web site-uri care pot fi accesate folosind www.interfeva.ro.

Feva International nu poate fi acuzată ca aprobă conţinutul acestor site-uri. Feva International îsi rezervă dreptul de a bloca accesul prin intermediul site-ului către acele domenii Internet care pot avea conţinut ilegal sau dăunător, sau care pot fi folosite pentru anumite scopuri în prejudiciul Feva International.